Loomad ja nende pojad

Ristsõna

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
        1     
       2      
           
     3        
4             
           
           
5       6       7   
           
   8          
           
    9         
           
           
           
           
 10            

Paremale:

2. kala laps
3. kana laps
5. linnu laps
8. hobuse laps
9. lehma laps
10. jänese laps

Alla:

1. karu laps
4. lamba laps
6. sea laps
7. rebase laps